THÔNG TIN THỊ THỰC
Mục đích chuyến đi của tôi và các giấy tờ cần thiết.

Trước khi nộp hồ sơ, vui lòng đàm bảo quý khách hiểu rõ về "mục đích chuyến đi" của mình. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong toàn bộ quá trình nộp hồ sơ xin thị thực nhưng không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn quý khách chọn loại thị thực.

THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ
Tôi đã hoàn thành việc nộp hồ sơ. Quy trình tiếp theo như thế nào?
  1. Nếu quý khách đã nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hy Lạp ở Hà Nội, quý khách có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình.

    THEO DÕI TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
  2. Đã đến lúc quý khách nhận lại hộ chiếu của mình tại Trung tâm tiếp nhận xin thị thực Hy Lạp. Hãy đảm bảo tuân thủ theo các quy định của chúng tôi để có thể nhận lại hộ chiếu.

    NHẬN LẠI HỘ CHIẾU CỦA QUÝ KHÁCH
CÁC TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN THỊ THỰC
Tôi có thể nộp hồ sơ ở đâu?

Quý khách có thể nộp đơn xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hy Lạp dựa trên địa chỉ cư trú của mình hoặc dựa trên địa chỉ cư trú tạm thời cùng với đăng ký tạm trú chính thức.

TÌM TRUNG TÂM TIẾP NHẬN PHÙ HỢP

NGÀY NGHỈ/NGÀY LỄ TẠI TRUNG TÂM